Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΠΟΥ ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΑΣ