Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΠΟΥ ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΑΣ