Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

HOTEL LΕVADIAEΔΩ ΘΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΟΙ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 15.ΜΜ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

www.levadiahotel.ws.gr